Algemene voorwaarden

Door het inschrijvingsformulier in te vullen schrijf je je in voor Summer Of Content en verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden en de aangeduide prijs.

Je verbindt je om de betaling zo snel mogelijk en in elk geval voor 13/05/2018 in orde te brengen. Wanneer we je inschrijving ontvangen bezorgen we je alle details omtrent de betaling. Je inschrijving is echter pas definitief na ontvangst van het volledige bedrag.

Als je via de kmo-portefeuille inschrijft gebeurt de betaling via het online platform van de Vlaamse Overheid. Klik hier voor meer info over de kmo-portefeuille.

Annulering is mogelijk tot 13/05/2018 à rato van 50% van de inschrijvingssom.

Na 13/05/2018 is geen annulatie mogelijk. Je kan je wel steeds laten vervangen.

De organisatie behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in het programma, of eventueel zelfs zaken te schrappen, zonder voorafgaande meldingen.